Czym jest wysokoenergooszczędne budownictwo pasywne?

Wysokoenergooszczędne pasywne przedszkole oraz hala sportowa, tak samo jak każdy inny budynek pasywny, poprzez swoje ukształtowanie bryły, wysoką termoizolacyjność, szczelność oraz rozwiązania instalacyjne, w sposób bierny (pasywny) wykorzystuje energię słoneczną i wewnętrzne źródła ciepła do celów grzewczych. Wszystko to powoduje znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych (o ok.90%) oraz zapewnia przebywającym w nim osobom komfortowe warunki dzięki bardzo dobrym parametrom powietrza.

Zapotrzebowanie na energię cieplną w budynku pasywnym jest niższe niż w budynku tradycyjnym i wynosi 15 kWh/m2 rok (1,5 m3 gazu/m2) przy wzroście kosztów inwestycyjnych tylko ok.10% dla budynków użyteczności publicznej.


Zalety budownictwa pasywnego:

1.Obniżenie kosztów ogrzewania do ok 3,7zł/m2 rok

2. Wysoki komfort cieplny użytkowania budynku

(całkowity brak odczucia chłodu od ścian i okien)

3. Wysoka jakość powietrza w budynku (dzięki prawidłowo

funkcjonującej wentylacji mechanicznej, wspomaganej

gruntowym wymiennikiem ciepła)

4. Zmniejszenie o 90% lub całkowita redukcja emisji CO2

(możliwość pełnego oparcia systemów grzewczych o odnawialne źródła energii)

5. Edukacja proekologiczna społeczeństwa

6. Wzrost niezależności energetycznej państwa

 

Zasady kształtowania budownictwa pasywnego:

Materiały udostępnione dzięki uprzejmości Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego.

1. Czym jest dom pasywny
2. Pięć głównych zasad
3. Ocieplenie w domu pasywnym
4. Okna
5. Budowa bez mostków cieplnych
6. Szczelność powietrzna
7. Wentylacja
8. Inwestycja w jakość