Wydzielenie i oznaczenie placu budowy, roboty przygotowawcze i porządkowe na placu budowy: wycinka drzew, postawienie kontenerów robotniczych a także: kruszenie istniejącej na placu wylewki betonowej. Wyznaczenie linii regulacyjnej i stałych punktów odniesienia (znaków geodezyjnych), wyznaczenie położenia obiektu budowlanego na gruncie: wytyczenie podstawowych, zewnętrznych osi budynku na gruncie i rozpoczęcie robót ziemnych pod ławy fundamentowe. Następnie wyczyszczenie wykopów i wylanie w wykopach fundamentowych chudego betonu. Montaż szalunków i ułożenie izolacji XPS na chudym betonie pod ławami fundamentowymi głównej hali. Rozpoczęcie wykonania pali fundamentowych w części szatniowej.