Zbrojenie i betonowanie ław fundamentowych (na izolacji termicznej XPS) pod resztę ścian głównej hali. Rozpoczęcie stawiania ścian nośnych z silikatów na istniejących ławach (najpierw ściany zachodniej). Prowadzenie wykopów a następnie montaż szalunków i ułożenie izolacji XPS na chudym betonie pod ławy fundamentowe trybun i magazynu, rozbiórka odnalezionych pod ziemią, wcześniej nie zinwentaryzowanych ław. Wykonanie płyty fundamentowej na palach, na której układana będzie dopiero izolacja XPS a na niej ławy fundamentowe ścian, tak by nie powstały mostki termiczne na styku pali z fundamentem. Początek stawiania ścian nośnych z silikatów na pozostałych, istniejących ławach fundamentowych. Następnie wykonanie zbrojeń i zabetonowanie słupów w ścianie zachodniej i południowej głównej hali. Montaż szalunków i ułożenie izolacji XPS na płycie nad palami pod ławami fundamentowymi ścian siłowni. Wykonanie zbrojeń ław fundamentowych północnej części szatniowej. Wykonie zbrojeń wieńców w ścianie zachodniej i południowej głównej hali. Zabezpieczenie wykopów fundamentowych, ław fundamentowych i zbrojeń i zaprzestanie prac betonowych ze względu na zbyt niskie temperatury

....