Wykonanie izolację powłokową ław fundamentowych na części ław fundamentowych. Rozpoczęcie układania izolacji termicznej bocznych ścian ław fundamentowych z EPS-u. Wykonanie zasypu klińcem pod posadzką w części przy trybunach. Wykonano zbrojenia i zabetonowano ścianki przy trybunach. Wykonano zbrojenia i zabetonowano nadproże górne w zachodniej ścianie hali głównej.  Wykonano zbrojenia i zabetonowano wieniec w ścianie wschodniej hali głównej (z przebiciami pod prowadzone instalacje wentylacji). Trwają pracę przy stawianiu z silikatów ściany wschodniej szatni i ścianek przy trybunach.