Wykonano szalunki pod ściany zbiornika p.poż, ze szczelnymi połączeniami ścian, który znajdować się będzie w południowo-wschodniej części placu w niedalekiej odległości od istniejących szatni. Wykonano zbrojenie i zabetonowano trybuny w części północnej, następpnie wykonano zbrojenie płyty stropodachu nad szatniami. Z powodu deszczy wykonano także dodatkowe zabezpieczenia skarpy przy zbiorniku p.poż od strony istniejących szklarni. Wykonano zbrojenia i zabetonowano ściany zbiornika p.poż. a następnie wykonano jego górną płytę. Przygotowano kanał na przepięcie sieci MPEC zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami MPEC.