Budynek posiada jedną kondygnację nadziemną. Główna bryła budynku jest przekryta dachem o kącie 2%. W budynku zlokalizowana jest wielofunkcyjna arena sportowa o boisku 18x31,5m z trybunami dla ok.80 widzów. Zaplecza szatniowo-sanitarne z pomieszczeniami towarzyszącymi takimi jak: hol główny, pokój trenera, siłownia, pokój masażu, pomieszczenia techniczne i magazynowe, znajdują się wydzielonej, niższej części budynku.

Budynek zaprojektowano w standardzie budynku pasywnego, o wysokiej termoizolacyjności przegród zewnętrznych i bardzo niskim zużyciu energii na cele grzewcze na poziomie ok.15kWh/m2rok. Zakładane parametry przegród to ok.0,1 W/m2K, a zestawów okiennych 0,8W/m2K. Dodatkowo zakłada się wysoką szczelność budynku, która będzie wynosić nie mniej niż 0,6 1/h przy różnicy ciśnień 50Pa dla testu szczelności wykonanego zgodnie z normą PN-EN 13829. Istotnym elementem oszczędności energii na cele grzewcze jest zastosowany system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła o wysokiej sprawności oraz ogrzewanie podłogowe założone dla całej powierzchni budynku.

Parametry techniczne budynku:

Powierzchnia użytkowa:882m2
Arena:18x31,5
Trybuna dla ok. 80 osób

W skład dokumentacji projektowej wchodzi:

1. Koncepcja architektoniczna z adaptacją budynku do lokalnych potrzeb funkcjonalnych i przestrzennych wraz z optymalizacją usytuowania obiektu na działce.
2. Weryfikacja kalkulacji bilansu energetycznego budynku w odniesieniu do standardów budownictwa pasywnego po wykonaniu adaptacji.
3. Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji WZ (brak miejscowego planu) i wystąpienia o zapewnienia dostawy mediów.- projekt architektoniczny

4. Projekt architektoniczno-budowalny uwzględniający adaptację budynku do lokalnych potrzeb i warunków gruntowo-klimatycznych (adaptacja rozwiązań funkcjonalnych, plastycznych,   konstrukcyjnych, instalacyjnych):

- projekt konstrukcyjny
- projekt instalacji sanitarnych: wod.kan., c.o., gazowa wraz z kotłownią gazową lub pomp ciepła, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
- projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych
- kosztorysy inwestorskie
- przedmiary robót
- STWiORB
- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
- uzgodnienia rzeczoznawców: p.poż., san.hig., bhp

5. Wersja elektroniczna na płycie CD

Projekt zagospodarowania terenu z infrastrukturą techniczną wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę wykonuje Projektant Lokalny lub Partnerskie Biuro Projektowe związane z Kampanią.

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt.

powrót