W budynku zlokalizowano arenę sportową o wymiarach 12,5 x 24m wraz z trybuną dla ok. 30 osób. Zaplecza szatniowo-sanitarne z pomieszczeniami towarzyszącymi takimi jak: hol wejściowy z szatnią, pokój nauczyciela, salka ćwiczeń, pomieszczenia magazynowe i techniczne, znajdują się w niższej części budynku.

Konstrukcję budynku stanowią ławy żelbetowe, ściany z bloczków silikatowych 18 i 24cm, stropy żelbetowe monolityczne gr.15cm oraz dach z wiązarów z drewna klejonego i belek dwuteowych ze środnikiem z płyty OSB.

Parametry techniczne budynku:

Powierzchnia użytkowa: 614m2 Arena:12,5x24m
Trybuna dla 30 osób
Wysokość (do określenia warunków technicznych):11,86m

W skład dokumentacji projektowej wchodzi:

1. Koncepcja architektoniczna z adaptacją budynku do lokalnych potrzeb funkcjonalnych i przestrzennych wraz z optymalizacją usytuowania obiektu na działce.
2. Weryfikacja kalkulacji bilansu energetycznego budynku w odniesieniu do standardów budownictwa pasywnego po wykonaniu adaptacji.
3. Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji WZ (brak miejscowego planu) i wystąpienia o zapewnienia dostawy mediów.- projekt architektoniczny

4. Projekt architektoniczno-budowalny uwzględniający adaptację budynku do lokalnych potrzeb i warunków gruntowo-klimatycznych (adaptacja rozwiązań funkcjonalnych, plastycznych,   konstrukcyjnych, instalacyjnych):

- projekt konstrukcyjny
- projekt instalacji sanitarnych: wod.kan., c.o., gazowa wraz z kotłownią gazową lub pomp ciepła, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
- projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych
- kosztorysy inwestorskie
- przedmiary robót
- STWiORB
- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
- uzgodnienia rzeczoznawców: p.poż., san.hig., bhp

5. Wersja elektroniczna na płycie CD

Projekt zagospodarowania terenu z infrastrukturą techniczną wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę wykonuje Projektant Lokalny lub Partnerskie Biuro Projektowe związane z Kampanią.

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt.

powrót