Kampania skierowana do władz samorządowych

Szanowni Państwo,

Z wielka przyjemnością informujemy o otwarciu pierwszej w Polsce wysokoenergooszczędnej, pasywnej hali sportowej. Wybudowana w Słomnikach pod Krakowem hala to wizytówka regionu oraz kampanii społecznej "Innowacyjna Polska 2010 – 2020. Wysokoenergooszczędne budynki pasywne w każdej polskiej gminie i mieście”. Program ma na celu popularyzację energooszczędnych rozwiązań architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej oraz zachęcenie samorządowców oraz władz do ich realizacji. Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego objęło honorowym patronatem kampanię społeczną Innowacyjna Polska 2010-2020. Liczymy na Państwa zainteresowanie i zapraszamy do współpracy.

Rozpoczęta podczas kampanii wyborczej do samorządu akcja „Innowacyjna Polska 2010-2020 skierowana jest do władz samorządowych, liderów regionalnych i lokalnych struktur partyjnych na terenie kraju bez względu na opcję polityczną. Sprawa oszczędności energii i minimalizacja kosztów utrzymania obiektów jest ponad partyjnymi podziałami.

W trakcie Kampanii przedstawimy innowacyjne projekty wysokoenergooszczędnych hal sportowych oraz przedszkoli, które wzbogacają infrastrukturę edukacyjno-sportowo-rekreacyjną. Projekty spełniają wysokie standardy ekonomiczne i estetyczne, oraz ograniczają koszty zużywanej energii nawet do 90%, wpływają na zmniejszenie emisji CO2 oraz co najważniejsze są potrzebne w niemal każdej gminie i mieście. Akcja obejmuje wszystkie 379 powiatów i 2749 gmin.

Organizatorami kampanii jest Polski Instytut Budownictwa Pasywnego, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Architektura Pasywna oraz Termo Organika, największy polski producent izolacji styropianowych dla budownictwa.

Chcemy zachęcić kandydatów do władz samorządowych oraz decydentów do podjęcia konkretnych decyzji. Kampania wyborcza to czas obietnic, często ogólnych, których realizację trudno wykazać pod koniec kadencji. Chcemy pomóc kandydatom znaleźć cel wart poparcia i realny do osiągnięcia tak, by mogli dać swoim wyborcom coś pożytecznego, co służyć będzie lokalnej społeczności przez długie lata.

Polska jest krajem mocno niedoinwestowanym zwłaszcza jeśli chodzi o obiekty sportowe, szkoły i przedszkola. Wciąż brakuje hal sportowych, które umożliwiłyby uprawianie sportu przez cały rok. Kolejnym istotnym problemem społecznym wymagającym szybkiego rozwiązania jest brak przedszkoli. Według Ministerstwa Edukacji miejsc w przedszkolach wystarcza tylko dla 40% dzieci. Wybudowanie takich obiektów w standardzie wysokoenergooszczędnym gwarantuje znaczne oszczędności w ich późniejszej eksploatacji oraz wysoki komfort użytkowania.

Nowo powstające przedszkola oraz hale sportowe czy baseny budowane są najczęściej w technologii, gdzie decydującym kryterium wyboru projektu są koszty inwestycyjne. Na ogół władze gmin i innych instytucji publicznych organizujących przetargi, dość pobieżnie traktują kwestię przyszłych kosztów eksploatacyjnych. Właśnie tu tkwią ogromne możliwości oszczędności dla gminnych budżetów. Komfort, trwałość, dostępność, niskie koszty utrzymania dzięki wysokoenergooszczędnym technologiom budownictwa pasywnego oraz wysokie walory estetyczne są elementami możliwymi do uzyskania przy relatywnie niedużych dodatkowych nakładach finansowych.

Kampania wspierająca wysokoenergooszczędne technologie będzie realizowana drogą mailową i poprzez wysyłkę materiałów w formie drukowanej do zainteresowanych. Prezentowane w materiałach przykładowe projekty budynków, wykonane w oparciu o wieloletnie doświadczenia projektantów krajowych i zagranicznych, umożliwiają ich swobodną adaptację do lokalnych potrzeb. Planowane inwestycje staną się jednocześnie okazją popularyzowania wiedzy o nowych technologiach. Otwarta formuła programu zakłada zaangażowanie lokalnych projektantów i wykonawców, tak by miejscowa społeczność uczestniczyła w realizacji projektów. Kampania zakłada również możliwość prowadzenia indywidualnych konsultacji dla zainteresowanych gmin.

Przykładowe promowane przez nas obiekty to hale sportowe w trzech podstawowych wielkościach areny sportowej oraz przedszkola z możliwością modułowej rozbudowy. Wszystkie projekty gwarantują 90% redukcję zapotrzebowania energetycznego, możliwość całkowitego wyeliminowania emisji CO2 w zależności od przyjętych rozwiązań oraz spełniają wymogi niemieckiego Passivhaus Institut w zakresie standardów budownictwa pasywnego.

Przedstawione projekty są już realizowane na terenie kraju. Istnieje możliwość ich dofinansowania z programów UE. Na przykład zrealizowana w Słomnikach hala sportowo-widowiskowa została dofinansowana w ponad 50% z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 r.

Zachęcamy do współpracy i bezpośredniego kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i doślemy dodatkowe materiały.

Z wyrazami szacunku:

Günter Schlagowski - prezes, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego
Aleksander Panek - prezes, Narodowa Agencja Poszanowania Energii
Tomasz Pyszczek, Marcin Stelmach - Architektura Pasywna
Dariusz Stachura - prezes, Termo Organika

powrót